Skip Navigation Links
صفحه اصلي
همكاري ها
درباره ما
تماس
دکتر حسن کبری بیرق - سایت برهان
زندگي نامه
آثار
كنفرانس ها
مصاحبه ها
آلبوم عكس
آرشيو اخبار
دکتر حسن کبری بیرق - سایت برهان
Skip Navigation Links
مقالات ديگران
معرفي كتاب
دکتر حسن کبری بیرق - سایت برهان
Skip Navigation Links
نصب برنامه جهت دانلود مقالات
 
 

كتاب ها

گلشن راز
نوشته : شیخ محمود شبستری
 با مقدمه: حسن اکبری بیرق
محل نشر: تهران
ناشر: کار آفرینان فرهنگ و هنر
---------------------------------------------------------------
 نسخه: بسیار نفیس
قطع: رحلی
خط: نستعلیق
تعداد صفحات: 136 صفحه
 
 
فلسفه (مقدمه اي بسیار کوتاه)
نوشته : ادوارد كريج
ترجمه: حسن اکبری بیرق
محل نشر: تهران
ناشر: كلك سيمين
نوبت و تاریخ نشر: اول، 1390
---------------------------------------------------------------
اين کتاب موجز و مختصر كه ترجمه اي است از:
Philosophy, A very short introduction, Edward Craig, Oxford University Press, 2002
در حکم مقدمه ای است برای ورود در مباحث عمیق فلسفه غرب كه در کمترین لفظ، بیشترین معنا را به خواننده منتقل می کند و بنیادی ترین پرسش های هستی شناختی بشر را از دید فیلسوفان غربی طرح و بررسی می کند. درباره متن اصلي كتاب بايد گفت، چند سال پیش، انتشارات دانشگاه آکسفورد بریتانیا، به انتشار سلسله تک نگاری هایی اقدام کرد با عنوانِ مشترکِ: «مقدمه ای بسیار کوتاه». هر مجلد از این کتب، به یکی از شاخه های دانش بشری پرداخته بود که امروزه به شکل رشته دانشگاهی در آمده است.
از نقاط قوت مجموعه یاد شده، یکی آن است که در کمترین لفظ، بیشترین معنا را به خواننده منتقل می کند و دیگر آن که نوشتن هر عنوان آن، به متخصص ترین و خوش قلم ترین استاد در آن رشته، واگذار شده است.
     
ترجمه «آيا محمد امّي بود؟»
---------------------------------------------------------------
 
     
فرهنگ اصطلاحات فلسفی و کلامی در ادب فارسی
(در دست تألیف)
---------------------------------------------------------------
 
     

روی خاک ایستاده ام (درآمدی بر مدرنیته در شعر معاصر)
محل نشر: سمنان
ناشر: دانشگاه سمنان
نوبت و تاریخ نشر: اول، 1388
---------------------------------------------------------------
اين جستار مقدمه ‌اي است بر تحديد حدود سنت و مدرنيته در شعر معاصر. به تعبير ديگر تلاشي است براي تعريف ملاك و معياري براي تعيين عيار مدرنيّت در شعر معاصر فارسي. از اين نظر مي ‌توان گفت اين پژوهش تنها درصدد آن است تا روشي به دست دهد كه بر اساس آن، آثار سنتي در حوزه شعر فارسي، از آثار مدرن متمايز گردند. لبّ لباب اين نوشتار آن است كه اين شكل و فرم نيست كه اثر را مدرن مي ‌سازد بلكه عنصر اصلي در اين باب، فكر و انديشه است.
در این کتاب، ابتدا تعريفي از مدرنيته و مؤلفه ‌هاي اصلي آن به دست داده و آنگاه گزارشي از فرايند ورود انديشه ‌هاي مدرن به قلمرو فرهنگي و جغرافيايي ايران ارائه شده است. و در فصل پایانی به بررسي جلوه هاي تفكر مدرن در شعر پنج شاعر معاصر مي ‌پردازد. انتخاب اين پنج شاعر (عشقي، بهار، نيما، فروغ و شاملو) مبتني بر اغراضي چند بود؛ نخست آنكه مي ‌توان با بررسي افكار اين پنج تن، طرحي از تطوّر انديشة مدرن در شعر فارسي مدرن ترسيم كرد. دو ديگر اين كه هركدام از اينان قرائتي ويژه از مدرنيّت داشته‌ اند و در حقيقت نماينده طرز تفكري خاص در اين زمينه بوده ‌اند. سوم آن كه به زعم نویسنده، سنجش اين شعرا با محك مدرنيته مي ‌تواند الگويي باشد براي ديگر منتقدان در نقد شعر مدرن فارسي.
     
از سکوت صحرا تا صدای شهر (سرگذشت شعر عرب)
محل نشر: سمنان
ناشر: دانشگاه سمنان
نوبت و سال نشر: اول، 1387
---------------------------------------------------------------
مجموعه حاضر، گزارش مختصر یکهزار و پانصد سال شعر عرب است و معرفی نمونه های عالی و درخشان آن؛ تا دانشجوی ادبیات فارسی بنحوی جذاب با مضامین و زیبایی های آن آشنا شود. برای سهولت فهم این اشعار، توضیحاتی به آن افزوده شده است و گاه حتی ابیات ترجمه شده اند و توضیح و ترجمه اشعار بنحوی است که در طول کتاب از تفصیل به اجمال می رود و در جای جای آن زمینه برای خلاقیّت و تأمل استاد و دانشجو فراهم است. به تعبیر دیگر این کتاب، خودآموز نیست بلکه نکته های فراوانی در آن وجود دارد که دانشجو باید بجوید و استاد بگوید.
     
تصحیح «الاصل الاصیل» نوشتة ملارجبعلی تبریزی
با همکاری دکتر عزیز جوانپور هروی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزد اسلامی تبریز)
محل نشر: تهران
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
نوبت و سال نشر: اول، 1386

---------------------------------------------------------------
از آنجا که از سرگذشت شیخ تبریزی اطلاعات جامعی در دست نیست، مؤلفان این اثر با تفحص در کتاب ارزشمند «منتخباتی از آثار حکمای ایران» به قلم فاضل استاد جلال الدین آشتیانی کوشیده اند افکار و احوال این عالم اسلامی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و همچنین تمامی نسخه های موجود از رساله «اصل الاصیل» را بررسی کرده و پس از تطبیق اجمالی این نسخ با یکدیگر تصحیحی جامع ارائه می دهند.

     
تب صحرا، طنین شعر (گزیده شعر عرب)
با همکاری دکتر عزیز جوانپور هروی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزد اسلامی تبریز)
محل نشر: تبریز
ناشر: مؤلفان
نوبت و تاریخ نشر: اول: زمستان 1386
---------------------------------------------------------------
اثر حاضر تلاشی است در راه به دست دادن تصویری کلی و گذرا از شعر عربی و البته قدم های اولیه است و بس. در گزینش و گزارش این گزیده سعی بر آن بوده است که مشهورترین، زیباترین و پرمحتواترین آثار معرفی شوند. یادآوری این نکته نیز ضرور است که این مختصر، اولاً و بالذات برای تدریس در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی تهیه شده است.
     
در جاری زمان (درس نامه دانشگاهی برای فارسی عمومی)
با همکاری دکتر عصمت اسماعیلی (عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان)
محل نشر: سمنان
ناشر: بوستان اندیشه (سوم، 1388)
آفتاب توسعه (اول، 1381 و دوم، 1383)
---------------------------------------------------------------
این اثر، مجموعه است از آثار منظوم و منثور فارسی برای تدریس درس فارسی عمومی در دانشگاه ها. شیوه نویسندگان این کتاب روش تاریخی – سبکی است. در این کار بستر تاریخی و سیر اجتماعی شکل گیری این آثار ارزشمند دنبال شده است و بر اساس تقسیم بندی پذیرفته شده سبک شناختی در ایران، میراث ادبیات فارسی را به دوره های تاریخی – سبکی تقسیم کرده و ویژگی های هر دوره را با آثار محوری آن دوره برشمرده اند. سپس بر اساس همان توضیحات، نمونه هایی از برجسته ترین آثار نظم و نثر هر دوره ارائه کرده اند. همچنین در پایان پیوستی با عنوان «مرجع شناسی عمومی و راهنمای استفاده از کتابخانه» افزوده شده است که انتظار توانایی درست نویسی و روش پژوهش را برآورده می سازد.
     
مبانی فکری ادبیات مشروطه
محل نشر: تهران
ناشر: پایا
نوبت و سال نشر: اول، 1379
---------------------------------------------------------------
 این کتاب مبانی تاریخی ادبیات مشروطه را با دو بخش «ایران در عصر مشروطیت» و «سرچشمه های بیداری» بررسی می کند. در بخش اول مباحث تاریخی پیرامون مشروطه و مشروطه خواهی ایرانیان مطرح شده و زمینه های اجتماعی انقلاب مشروطیت بررسی گردیده است و در پایان این بخش نویسنده داوری موثری در باب تأثیر چهار گروه نهاد عالمان دین، روشنفکران و تحصیل کردگان، بازرگانان و عامه مردم در به وجود آمدن انقلاب مشروطه ارائه می دهد. در پایان این عوامل را در ادبیات مشروطه مؤثر می داند و با نیم نگاهی به این برهه از تاریخ ادبیات ایران، تحول آثار این دوره را در انواع و قوالب ادبی، سبک و شیوه، در مضامین و نقش و رسالت ادبیات بیان می کند.
     
گلگشت در کلام مولا (ترجمه و تحقیق گزیده نهج البلاغه)
محل نشر: تهران
ناشر: پایا
نوبت و سال نشر: اول، زمستان 1379
---------------------------------------------------------------
این کتاب، گزیده ای است از کتاب شریف نهج البلاغه و مخاطب آن علاوه بر عاشقان معارف علوی، دانشجویان و دانش پژوهانی هستند که تشنه تعالیم ناب اسلامی و منابع دست اول فرهنگ دینی می باشند. در این کتاب، مؤلف کوشیده است که از بین 241 خطبه، 79 نامه و 480 حکمت موجود در نهج البلاغه طبع صبحی صالح، طوری گزینش کند که شاکله اصلی کتاب حفظ شود و خواننده بتواند خلاصه ای از اغلب موضوعات مطروحه در آن را در مجموعه ای گرد هم ببیند. در این راستا تمام یا قسمتهایی از 24 خطبه و 5 نامه را به همراه 30 جمله گلچین شده از بخش حکمتها به شیوه ای کم و بیش موضوعی گردآوری و تنظیم نموده است.
برای استفاده کسانی که با زبان عربی آشنایی کافی و وافی ندارند ترجمه ای از گزیده حاضر به عمل آمده و ضمیمه شده است. همچنین بخش انتهایی کتاب اختصاص به توضیحاتی دارد که ممکن است به کار آشنایان به زبان عربی بیاید. آنها که می خواهند در فهم متون عربی بدون مراجعه به ترجمه ها ممارستی بکنند، می توانند معانی برخی لغات و اصطلاحات و افعال را در این بخش بیابند.
     
دکتر حسن کبری بیرق - سایت برهان  
© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر حسن اکبری بیرق می باشد. انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است. (2020 - 2010)
طراحی شده توسط Oart.ir